top of page
  • Writer's pictureNYLP

5 REASONS TO VOTE in the referendum

English below


⬇️


5 priežastys balsuoti referendume


Kodėl verta dalyvauti referendume dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo:


✅ PILIETINĖ PAREIGA - kiekvienas iš mūsų sprendžiame, kokia bus Lietuvos ateitis.

✅ IDENTITETO IŠSAUGOJIMAS - diasporos lietuviai didžiuojasi būdami lietuviais ir siekia išsaugoti ryšį su tėvyne.

✅ STIPRI TAUTA - Lietuvos pilietybės išsaugojimas, įgijus kitos draugiškos valstybės pilietybę, gali padėti kurti tvirtą, dinamišką ir konkurencingą Lietuvą pasaulyje.

✅ SAUGI LIETUVA - lietuvių diaspora, gyvenanti užsienyje, yra naudinga Lietuvos suverenitetui ir saugumui platesniame globaliame pasaulyje.

✅ IŠSAUGOTAS RYŠYS SU TĖVYNE - lietuviai, kurie gyvena, dirba, studijuoja įvairiose, draugiškose Lietuvai šalyse nepraranda meilės ar ryšio su savo šalimi.


❗Primename, kad registracija balsavimui paštu JAV baigiasi jau balandžio 29 d. Jūsų mieste šis registracijos laikas gali būti dar trumpesnis. ❗


Būkime vieningi - balsuokime!


Daugiau informacijos - www.rinkejopuslapis.lt


⬇️


5 reasons to vote in the referendum


Why is it worth participating in the referendum on preserving Lithuanian citizenship:


✅ CIVIC DUTY - each of us decides what the future of Lithuania will be.

✅ PRESERVATION OF IDENTITY - the Lithuanian diaspora is proud of Lithuanian identity and strives to preserve close ties with the homeland.

✅ A STRONG NATION - the retention of Lithuanian citizenship after acquiring the citizenship of another friendly country can help create a strong, dynamic and competitive Lithuania in the world.

✅ SAFE LITHUANIA - the Lithuanian diaspora living abroad is beneficial to Lithuania's sovereignty and security in the wider global world.

✅ THE CONNECTION WITH THE HOMELAND IS PRESERVED - Lithuanians who live, work, and study in various countries friendly to Lithuania do not lose their love or connection with their homeland.


❗We remind you that registration for voting by mail in the US ends already on April 29. In your city, this registration time may be even shorter. ❗


Let's be united - let's vote!
2 views

Comments


bottom of page